Gymnatstik udvalg

Årsberetning 2019.

Vi startede året med årsmøde i udvalget d. 07.02.2019 kl. 19.00-19.30 herefter så udvalget således ud: Fritze Flink (formand), Frank T. Jensen (næstformand), Mette Henriksen (sekretær), Helle Kristiansen (medlem), Thomas Schou (medlem), Merete Kristensen (suppleant) og Carina Plambech Lyth (suppleant). Udenfor udvalg: Johny Bruun (kasserer).

Vores gymnastikopvisning d. 6. april 2019 blev en god dag. Der mødte mange tilskuere op, dog ikke så mange som vi har set tidligere. Vi havde valgt at tage 10 kr. for program, og rigtigt mange købte heldigvis amerikansk lotteri – tak for støtten, også til de mange lokale der gav gaver til lotteriet. Det er dejligt, at der er mange, der støtter op om vores gymnastikopvisning.

Vi startede opvisningen med at udvalg og instruktører gik på gulvet sammen med Dorthe Dalhus; Det blev en fantastisk start på opvisningen, og alle morede sig og blev godt varme. Herefter kom Sorø Gymnastikefterskole på gulvet – de fyldet hele hallen og imponerede med deres flotte opvisning. Derefter vores egne hold: Spring 1, Crossdance, Puslinge, Jumping Fitness, Rytmepiger, og endnu et gæstehold; Master rep. Næstsidste hold var Mix Spring, Zumba og seniorspring sluttede af i fælles opvisning.

Alle børneholdene fik overrakt en medalje; 62 i alt, for flot indsats for gymnastikken. Instruktører og hjælpeinstruktører fik kurve som tak for sæsonen. Der var Bio-billetter til Christina og Mathilde som skulle videre i livet på efterskole og arbejde, og derfor stoppede som instruktører. Vi håber at se dem begge igen i gymnastikken!

Dagen blev afsluttet med fællesspisning. Der var ca. 90 tilmeldte til dette arrangement. Ikke så mange som vi før har været, men de der mødte op fik en god afslutning på en travl, sjov og hyggelig dag med en masse god gymnastik, musik og samvær.

Zumba®, Crossdance ™, Yoga og Jumping Fitness® fortsatte helt frem til sommerferien med god tilslutning.

Spring II trænede frem til Søskovstævnet og Sommerland Sjælland. Begge dage gav de en flotte opvisninger. Traditionen tro blev resten af dagen i Sommerland Sjælland brugt til hygge, badning og forlystelser.

Hele sæsonen 20118/2019 blev afsluttet, for udvalg og instruktører, med en hyggelig aften hos Frank og Anne.

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører skal have mange roser for den kæmpe indsats, de yder hver uge.

Sæsonen 2019/2020 gik i gang i uge 36, først i september måned. Vi startede op med 11 hold, der alle har trænet hele sæsonen.

Udvalget efterspurgte medlemmer der ville hjælpe med forskellige opgaver i løbet af året. Det gjorde vi på en seddel som alle gymnaster fik udleveret i begyndelsen af sæsonen. Vi er glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået, og vi har allerede gjort brug af en del af dem. Stor tak til de medlemmer der har valgt at bruge et par timer i gymnastikkens tjeneste! Det er aldrig for sent at melde sig til, så sig endelig frem til din instruktør hvis du har lyst til at hjælpe.

Medlemstilskud for 2018 fra Slagelse Kommune blev på 23.245,00 kr.

Gymnastikkens økonomi balancerer fint i 2019 med et overskud omkring 15.000 kr. Vi har brugt en del penge på nye redskaber primært til springholdene der b.la. er meget glade for en ny air track. Mange instruktører og hjælpeinstruktører har også været på kursus.

Stor tak til hovedkasserer Lone Rasmussen for hjælp og støtte gennem året samt for udfærdigelse af regnskaber m.m.

Aktiviteter i 2019:

Dalmosemarked

IF62 deltog med en kaffe- og kagebod på Dalmosemarked d. 22. juni 2019. Vejret var heldigvis med os, og vi havde en del besøgende, og vi kunne godt have tænkt os endnu flere – vi håber at se jer næste år 😊 Gymnastikudvalget stillede med 3 frivillige til boden + hjemmebagte kager og kaffe. Vi havde en god dag, og håber vi også kan være med til næste år. TAK til Dalmosehallen for lån af kaffemaskine.

Fodsporets fødselsdag

Hele IF62 var på sporet d. 5. oktober. Vi havde konkurrencer for børn og voksne hvor det gjaldt om at holde en fodbold på vristen, sjippe eller hula-hoppe så længe som muligt. Vi fandt 5 glade vindere blandt både børn og voksen.

Vejret var fint hele dagen, vi havde en hyggelig dag. TAK til alle der var med på dagen.

Dalmose danser for Røde Kors Julehjælpen

Crossdance™ afholdt et landsdækkende event LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2019, til gavn for Dansk Røde Kors Julehjælp. I Dalmose valgte Sofie og Anita at træne fra kl. 9.30-12 med følgende program:
9.30-10.30: Velkomst og Crossdance™ v/ Sofie Bülow
10.30-10.50: Pause og kagesalg (penge går til Julehjælpen).
10.50-11.50: Crossdance™ v/ Anita Lielholm
11.50-12.00: Sofie siger tak for hjælpen og tak for i dag.
Det kostede 80 kr. at deltage. ALLE pengene gik ubeskåret til Dansk Røde Kors Julehjælp.

Tak til Sofie, vores CrossdanceTM instruktør for at gennemføre dette event – det holdt jo hele vejen, og som den eneste i landet kunne Sofie melde udsolgt – Godt gået, Sofie!

Og tak til Dalmosehallen for ekstraordinært at give os lov til at sælge kage i den gode sags tjeneste.

November Bazar

Lørdag d. 2. november 2019 kl. 8 kunne vi åbne dørene for 60 kræmmere til vores November Bazar. Der var alt fra Juledekorationer over genbrugstøj til smykker. Kl. 10 kom de besøgende, og vi havde en mange besøgende ved det amerikanske lotteri. TAK til vores sponsorer, der gjorde det muligt at have 100 gevinster til lotteriet, og tak til alle besøgende der valgte at støtte os.

Vi kunne godt ønske os mange flere besøgende, så vores kræmmere fik mere salg. Det satser vi på til næste år.

Nye vedtægter

IF62 fik nye vedtægter i november 2019. Efter et par år med foreningsudvikling, og med støtte fra DGI og lokale kræfter med forstand på vedtægter, blev de nye vedtægter endelig taget i brug. De største forandringer ligger nok i Stk. 5 hvor der står: Aktivitetsudvalg består af 3, 5 eller 7 frivillige. Aktivitetsudvalgene kan nedsætte Ad-hoc grupper efter behov. Hvert aktivitetsudvalg udpeger en formand til henholdsvis bestyrelsen samt en kontaktperson til kassereren.

Samt i

§ 12 Aktivitetsudvalg

Stk. 1: Formand og øvrige medlemmer i aktivitetsudvalg vælges på informationsmødet.

Stk. 2: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Formanden vælges i lige år, kontaktperson til kassereren vælges i ulige år.

Stk. 3: Et aktivitetsudvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet.

Stk. 4: Der føres beslutningsreferat, hvor der er nævnt hvem der deltager og hvad der besluttes.

og

§ 13 Informationsmøde for aktivitetsudvalg

Stk. 1: Hver aktivitetsudvalg afholder et årligt informationsmøde for de medlemmer, der er registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal afholdes inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Det er aktivitetsudvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med mindst fire ugers varsel ved opslag i IF62’s faciliteter og via digitale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

Stk. 3: Aktivitetsudvalget sørger for at der tages referat over informationsmødets beslutninger

Stk. 4: Valgbar til aktivitetsudvalg er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Medlemmer der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 5: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Orientering fra udvalget
 2. Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer, min. 3 og max 7 (valgperiode 2 år)
 3. Eventuelt 

Kalendersalg og juleafslutning

Julekalendere skulle vi også sælge i 2019 Vi valgte at dele kalendere ud på holdene således at hver gymnast kunne sælge 4 kalendere. Det gik fint med et så overskueligt antal, og gymnasterne fik solgt mange kalendere. Vi havde også kalendere med i Dalmose Dagli´ Brugs. Vi har i alt solgt 619 kalendere. Vi kender ikke overskuddet endnu, men vil alligevel sige Tak til alle der hjalp med at sælge og til dem der købte.

Juleafslutning blev holdt særskilt på holdene. Børneholdene fik godteposer, pebernødder og saft og mange voksenhold var i hallens cafeteria for at få hallens gode æbleskiver. Springholdene var hjemme hos Frank hvor de hyggede med bagning, fremstilling af julepynt og dekorationer samt dans om juletræet.

Lidt om 2020

Lige nu er vi ved at planlægge gymnastikopvisning, som i år bliver afholdt den 28. marts 2020. Vi planlægger endnu engang fællesspisning og amerikansk lotteri og håber mange vil bakke op. Det vil koste 10 kr. for voksne over 18 år, at købe et program og dermed komme ind og se opvisningen.

Gymnastikken arbejder for, at hele IF62 fortsat er en attraktiv forening – den forening du vælger når du skal dyrke idræt. Ligegyldigt om du er barn, voksen eller senior eller om du er til holdsport eller individuel udøver.

Vi glæder os meget over alle de tanker og ideer vi modtager både fra medlemmer og instruktører, og ser frem til at udvikle IF62 til fremtidens ønsker og krav.

Det var året der gik for gymnastikken – der skal lyde en stor tak til instruktører, hjælpeinstruktører, gymnaster, dansere, forældre og frivillige for jeres indsats ……. uden jer gik det ikke. Tak!

Fritze Flink

Formand for gymnastikken

Referat af Informationsmøde i IF62 Gymnastik

mandag den 02.03.2020 kl. 19.30-20.15.

i Dalmosehallen

 1. Orientering fra udvalget
  1. Fritze aflagde beretning om året 2019 og lidt om 2020
 2. Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer, min. 3 og max 7 (valgperiode 2 år)
  1. Fritze Flink, Mette Henriksen og Helle Juul Kristiansen var alle på valg og modtog genvalg.

Desuden var suppleanterne Merete Kristensen og Carina Plambech på valg og modtog genvalg. Da de nye vedtægter ikke opererer med suppleanter, og blot med en formand, en kontaktperson til kassereren samt et medlem vælges Merete og Carina direkte ind i gymnastikken.

 • Eventuelt
  • Vi diskuterer COVID-19, og om dette kan påvirke opvisningen d. 28. marts, som så skal aflyses. Vi venter og ser tiden an til næste uge.

som referent:

Fritze Flink

Formand i IF62 Gymnastik