Gymnastik udvalg

Årsberetning for 2023.

Vi startede året med årsmøde i udvalget d. 02.03.2023 kl. 17.30 jf. vores vedtægter. Informationsmødet foregik I Dalmosehallen.

Vi fandt desværre ikke nogen der ville repræsentere Floorball. Heldigvis fik vi to nye medlemmer i gymnastikken

Herefter så gymnastik- og floorballudvalget således ud: Formand: Fritze Flink, Kontaktperson til kasserer: Karen Severinsen Hechtl, Medlemmer: Frank Jensen, Mette Henriksen, Sofie Bülow og Sebastian Jensen.

Der var ingen indkomne emner, men vi fik en snak om økonomi; Gymnastikken kom ud med et underskud på kr. 38.174,52 pga. investeringer i redskaber og floorball et overskud på kr. 9.612,09.

Vi afholdt gymnastikopvisning d. 25. marts kl. 14. Vi havde vores egne 10 hold på gulvet. Vi sagde farvel og tak for indsatsen til instruktør Carina på puslingeholdet og til Frank efter 10 år som instruktør på Spring I og til de 4 hjælpeinstruktører Isabella, Emilie, Tammie og Therese.

Det blev en rigtig dejlig dag der sluttede med spisning for ca. 60 personer på 1. sal i hallen

Vores årlige gymnastikafslutningsfest blev holdt privat hos Frank og Anne d. 28. april. Her kunne vi heldigvis samle næste alle udvalgsmedlemmer og instruktører og takke af for sæsonen 2022-2023, sige tak for indsatsen med en fin Lyngbyvase til udvalgsmedlem Carina og ønske hinanden en god sommer.

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører skal have mange roser for den kæmpe indsats, de yder hver uge.

Sommersæsonen startede i uge 14 med både Spring II, Crossdance ™ og Crossdance™ Kidz, STRONG ®, Seniorspring, Jumping Fitness ® og Yoga. Alle hold fortsatte til uge 25 hvor de sagde god sommer og på gensyn i uge 35. Spring II sluttede som altid sæsonen med en tur til Sommerland Sjælland d. 24. juni.

Instruktører søges

Vi søgte efter trænere til Floorball og instruktører til Puslinge holdet med opslag på Facebook, i Brugsen samt på vores hjemmeside.

Vi fandt desværre ingen floorballtrænere og Floorball har derfor i sæsonen 2023-2024 været aflyst.

Lone Brandbyge Jørgensen sagde ja til at være instruktør på vores puslingehold sammen med de 3 hjælpetrænere Josefine, Freja og Mie.

Sæsonen 2023/2024

Sæsonen gik i gang i uge 35, sidst i august måned. Vi startede op med 13 hold.

Vi lagde en lille velkomstvideo på vores facebookside hvor Sofie (træner på Crossdance ™) byder velkommen til sæsonen, alle vores instruktører er med – nogen står endda på hænder J

Videoen var en succes, og blev delt af mange og set over 1000 gange.

Vi deltog i ”Hele Danmarks Motionsuge” i uge 41. desuden afholdt hele IF62 Åben Hal i Dalmose Idræts & Kulturcenter d. 26. august. Her kunne deltagende afprøve Mix Motion, Crossdance ™, Yoga for voksne og Babymotorik og Spring samt Badminton, Børneløb på 1 mile. Alle deltagere havde nogle gode timer i og omkring hallen.

Kort efter sæsonstart i september 2023 efterspurgte vi medlemmer der ville hjælpe med forskellige opgaver i løbet af året. Det gjorde vi på en seddel som alle gymnaster fik udleveret i begyndelsen af sæsonen. Vi er glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået. Stor tak til de medlemmer der har valgt at bruge et par timer i gymnastikkens tjeneste! Det er aldrig for sent at melde sig til, så sig endelig frem til din instruktør hvis du har lyst til at hjælpe.

Sørbymarked

På Sørbymarked har hele IF62 fået tjansen at servere morgenkaffe og -brød for kræmmerne. Det betyder at vi møder ind kl. 5 og brygger cirka 80 kander kaffe inden vi sige velkommen til kræmmerne kl. 7.00.

Vi havde nogle hyggelige timer i morgenkaffeteltet, og en del af os hjalp også til andre steder. Det resulterede i, at vi modtog 8.727,00 kr. fra Sørby Marked til hovedforeningen. Det er en god hjælp til vores fællesudgifter, og hjælper os til at holde kontingenterne nede.

Fodsporets Fødselsdag d. 7. oktober

Igen var vi heldige med vejret og vi fik nogle gode timer på Sporet med konkurrence i stigegolf. Vi fik en vinder i hver kategori; børn og voksen. Stort tillykke til de heldige vindere

Event for børn og unge d. 29. – 30. september

63 børn deltog i vores event for børn og unge. De ankom fredag kl. 16 og blev hentet igen lørdag kl. 10. Der blev spillet floorball, leget fangeleg og meget mere. Pizza til aftensmad og popcorn til filmen skabte glæde, og alle kunne gå trætte, mætte og glade i seng. De første stod op kl. 5.45, og legen var straks i gang inden morgenmaden kl. 7.

Stor tak til alle frivillige og specielt til Jeppe, Martin og Peter so stod for hele arrangementet. Vi håber at kunne gentage succesen i foråret 2024.

Hjerteevent med Crossdance™ og Yoga d. 4. november

42 aktive og glade kvinder havde meldt sig til vores arrangement d. 4. november, hvor vi dansede og dyrkede yoga til fordel for hjerteforeningen. Store succes!

Ca. 20 deltagere kunne slutte dagen i Café Time Out med en sandwich efter 2 timers aktivitet.

Vi var stolte af at kunne overføre 4.800 kr. til Hjerteforeningens konto da dagen sluttede.

Økonomi

Medlemstilskud for 2022 fra Slagelse Kommune blev på 39.025,00 kr. til gymnastikken og 8.050,00 kr. til Floorball.

Begge økonomier balancerer fint i 2023; Floorball med et overskud på 7.655,63 kr. specielt efter salg af materialer, og gymnastikken med et underskud på 4.957,44 kr. Gymnastikken har brugt en del penge på nye redskabet; godt 37.600 kr., og en del af vores instruktører og hjælpeinstruktører har også været på kursus for godt 18.000 kr.

Stor tak til hovedkasserer Lone Rasmussen for hjælp og støtte gennem året samt for udfærdigelse af regnskaber m.m.

Medlemstal og tilskud fra Slagelse kommune gennem årene

 • 219 medlemmer i 2012
 • 338 medlemmer i 2013
 • 279 medlemmer i 2014
 • 244 medlemmer i 2016. Tilskud 35.375 kr.
 • 314 medlemmer i 2017. Tilskud 77.700 kr.
 • 244 medlemmer i 2018. Tilskud 55.125,00 kr.
 • 300 medlemmer i 2019. Tilskud 23.245,00 kr.
 • 271 medlemmer i 2020. Tilskud 44.310 kr.
 • 225 medlemmer i 2021. Tilskud 32.550,00 kr. (gymnastik)
 • 31 medlemmer i 2021. Tilskud 7.875,00 kr. (floorball)
 • 252 medlemmer i 2022. Tilskud 39.025,00 kr. (gymnastik)
 • 31 medlemmer i 2022. Tilskud 8.050,00 kr. (floorball)
 • 281 medlemmer i 2023.

Vi er meget glade for at vores medlemmer holder fast i gymnastikken trods udfordringer mange andre tilbud.

Det kræver også, at vi har engagerede og dygtige instruktører – og det har vi!

I næste sæson, som starter i august 2024, mangler vi trænere til Mix Motion og Zumba. Vi glæder os til at byde mindst 2 ny instruktører velkommen og gerne flere. Vi ved endnu ikke hvem du er, så skulle du have lyst til at være instruktør for Mix Motion eller Zumba eller et helt andet hold i næste sæson er du meget velkommen.

Kalendersalg og juleafslutning

I 2023 valgte hovedbestyrelsen i IF62 vi ikke at sælge julekalendere. Måske genoptager vi salget i 2024, hvis nogen viser interesse i opgaven.

Juleafslutning på holdene blev afholdt med slikposer, kaffe og kage eller æbleskiver og gløgg i Cafe Time Out, og alle hold havde nogle hyggelige timer op til jul.

Ny træner på Puslinge

Lone Brandbyge Jørgensen, der blev vores nye træner på Puslingeholdet i august sammen de 3 hjælpeinstruktører Josefine, Freja og Mie har haft en flyvende start. Hele 23 børn mellem 4 og 6 år mødes hver torsdag med de 4 instruktører. Der bliver hoppet, rullet, sunget og balanceret og alle har en fest!

Aktiviteter i 2023 vi deltog i

 • Sørbymarked
 • Hele Danmarks Motionsuge 41
 • Åben Hal dag i Dalmosehallen d. 26. august
 • Event for børn og unge d. 29-30 september
 • Fodsporets fødselsdag d. 7. oktober
 • Hjerteevent med Crossdance ™ og Yoga d. 4. november
 • DGI netværksmøde for gymnastikforeninger i Slagelse kommune d. 1. november

IF62

Gymnastikken arbejder for, at hele IF62 fortsat er en attraktiv forening – den forening du vælger når du skal dyrke idræt. Ligegyldigt om du er barn, voksen eller senior eller om du er til holdsport eller individuel udøver.

Vi glæder os meget over alle de tanker og ideer vi modtager både fra medlemmer og instruktører, og ser frem til at udvikle IF62 til fremtidens ønsker og krav.

Det var året der gik for gymnastikken – der skal lyde en stor tak til instruktører, hjælpeinstruktører, gymnaster, dansere, forældre og frivillige for jeres indsats ……. Uden jer gik det ikke. Tak!

Farvel og tak for 21 år i IF62, 17 år i gymnastikudvalget og 14 år som formand.

Til slut vil jeg gerne takke for alle jer der har været med i gymnastikken både som instruktører og som udvalgsmedlemmer. Jeg tillader mig at rette en speciel tak til Mette som har været med siden 2022, altså i 22 år.

Alle har vi sammen båret, udviklet og brændt for gymnastikken. Jeg har nydt hvert sekund! Og nu er det tid til at give stafetten videre. I er et godt team, og jeg er helt tryg ved, at I nok skal føre gymnastikken videre til nye højder. God vind til jer!

Fritze Flink, Formand for gymnastik og floorball i IF62