Generalforsamling

Farvel og TAK!

Ved generalforsamlingen d. 19. marts 2024 sagde vi farvel og TAK til vores formand gennem mange år Jeanne Davidoff.

Janne fik mange pæne ord med på vejen samt blomster og en gavekurv.

TAK til Jeanne Davidoff for hendes store arbejde og arrangement i IF62!

Ny formand i IF62

Ved generalforsamlingen d. 19. marts 2024 blev Linda Saust Gundersen valgt som formand for IF62.

 Stort tillykke til Linda med valget!!

Generalforsamling i IF62

Tirsdag den 21.03.2023 kl. 19.00 i Dalmose Idræts- og Kulturcenter

 Dagsorden

1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning
3) Aktivitetsudvalgenes beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
5) Aflæggelse og godkendelse af forslag til grundkontingent
6) Behandling af indkomne forslag
     a. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7) Valg til bestyrelsen
     a) Valg af formand (lige år, må ikke være medlem af aktivitetsudvalg)
     b) Valg af kasserer (ulige år, må ikke være medlem af aktivitetsudvalg)
     c) Valg af sekretær (ulige år)
     d) Valg af en eller flere suppleanter for et år ad gangen
8) Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år (lige år)
9) Valg af fanebærer og stedfortræder for denne
10) Eventuelt

Vi glæder os til at se dig!

Med Venlig Hilsen

IF62 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.