Referater og beretninger

IF62 årsberetning, Generalforsamling 6/10 2020
Dette er en generalforsamling for 2019, og som plejer at blive afholdt i marts måned. Men som meget andet i 2020, har vi også måtte udskyde vores generalforsamling pga. Corona. Vi afholder derfor først generalforsamlingen nu, og beretningen er for det, der er sket i 2019.
I 2019 var der 3 på valg til generalforsamlingen: Jeanne Davidoff (formand), Lone Rasmussen (Kasserer), Kaj Kronborg (Medlem), udover det ønskede Pascal De Cordier at stoppe i forretningsudvalget, så der skulle vælges en mere til forretningsudvalget.
Jeanne blev genvalgt som Formand, Lone blev genvalgt som Kasserer, Kaj blev genvalgt som Medlem og Linda Gundersen blev valgt som Sekretær.
Kathrine Mariegaard og Tommy Møller blev valgt som suppleant.
Medlemstal:
Igen i år har vi haft fremgang i medlemstallene, og en rigtig stor fremgang. I 2018 havde vi 379 medlemmer og i år 539 medlemmer. Virkelig skønt at opleve den store medlemsfremgang, og vi håber alle det fortsætter på alle hold.
Året i IF62:
Vi har igen i 2019 arbejdet på foreningsudvikling, og mere præcist på at få opdateret vedtægterne, så de var mere tilsvarende og passede til vores ønske om at ændre på strukturen i IF62.
Vi har sammen med alle udvalgene haft en foreningsdag, hvor vi gennemgik de eksisterende vedtægter og forslag fra bla. DGI om hvordan vedtægter kan skrives.
Det var en meget udbytterig dag, og i de forskellige grupper blev der diskuteret hvordan man ønskede vedtægterne for IF62 skulle se ud.
Alle forslag blev samlet sammen og arbejdsgruppen arbejde videre med dem, og efter at mødtes et pr. gange, blev det til nye vedtægter, der blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 12.
november 2019.
Den 4. oktober deltog IF62 i Fodsporets fødselsdag, det blev en hyggelig dag, hvor der var konkurrencer for både børn og voksne om hvem der kunne holde en hulahopring i gang i længst tid, balancere med en bold på foden og sjippe i længst tid. Det var et stort tilløbsstykke og vinderne fik præmier.
Den 12. oktober deltog vi sammen med Slagelse kommune i en fælles idrætsdag, hvor der kunne blive prøvet Floorball, Badminton, Håndbold, Gymnastik og Strider bane for de mindste. Dejligt at se børn og voksne komme og være aktive.
I februar 2020 mistede vi i IF62 en stor ildsjæl, Kim Klaris måtte opgive kampen mod kræften.
Kim var en fantastisk mand, der igennem mange år har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for IF62.
Han har siddet i Fodbold udvalget, været fodboldtræner, og de sidste pr. var det Floorball der stor hans hjerte nær. Startede Floorball og i IF62, til at starte med var det bare hygge sport for de voksne, men der kom en børnetræner til og der kom gang i børnespillet. Udover det startede Kim i samarbejde med Slagelse kommune et Floorball hold op for kræftramte mænd, det var også en stor succes.
Kim Klaris vil blive og er savnet i IF62, Æret være dit minde.
Julekalender:
I 2019 blev der endnu en gang solgt julekalender og der var næsten udsolgt.
Stor tak til Kaj Kronborg for dit store arbejde med julekalenderne.
Til slut:
Jeg vil gerne sige tak til alle de mange frivillige der hver dag, året rundt, yder en kæmpe indsats for at vi kan have aktiv forening, med så mange forskellige tilbud, så der er noget for både børn og voksne.
Stor tak til Palle Jensen, for det store arbejde der bliver lagt i IForbifarten.
Stor tak til Dalmose hallen, for jeres store indsats for at få hallen til at være et sted hvor alle føler sig velkomne.
Tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer.
Jeanne Davidoff
Formand IF62