Referater

Årsberetning 2020.

Vi startede året med årsmøde i udvalget d. 02.03.2020 kl. 19.30-20.15 jf de nye vedtægter.

Vi havde valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer, min. 3 og max 7 (valgperiode 2 år)

Fritze Flink, Mette Henriksen og Helle Juul Kristiansen var alle på valg og modtog genvalg.

Desuden var suppleanterne Merete Kristensen og Carina Plambech på valg og modtog genvalg. Da de nye vedtægter ikke opererer med suppleanter, og blot med en formand, en kontaktperson til kassereren samt et medlem vælges Merete og Carina ”direkte ind i gymnastikken” på lige fod med Frank Jensen, Helle Kristiansen og Thomas Schou.

På årsmødet diskuterede vi også COVID-19, og om situationen kunne påvirke opvisningen d. 28. marts, som så skulle aflyses. Vi aftalte at venter og ser tiden.

Tiden viste, at vi måtte aflyse både resten af sæsonen, gymnastikopvisningen og den kommende sommersæson – det var d. 11. marts 2020 statsministeren lukkede landet, og må vi måtte aflyste opvisning og sommersæson. Det var en meget mærkelig følelse at skulle stoppe midt i det hele, og ikke få lov til at vise alt det vi havde trænet hele vinteren.

Vi havde nået at bestille både medaljer til alle børnehold, og bluser til alle de hold der skulle med til opvisning. De måtte blive i kasserne og stilles på loftet ☹. Vi tilbagebetalte også kontingent til dem der havde nået at tilmelde sig sommersæsonen; lidt over 6000 kr.

Vi søgte tilskud fra DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje, og var så heldige at få 9.654 kr. til dækning af tabte sommer kontingenter samt indtægter fra gymnastikopvisningen og sponsorater.

Da COVID-19 situationen tillod at vi måtte samles op til 50 personer, fortsat med 1 meters afstand, holdt vi afslutning i hallen med udvalg, instruktører og hjælpeinstruktører d. 25. juni. Her havde hallen gjort det rigtigt fint for os – vi fik vi canapeer, rosé og masser af vand, da det var en varm dag, og vi kunne stå ved de opstillede borde ude på terrassen.

Instruktører og hjælpeinstruktører fik hver en kurv med tak for sæsonen, og Frank Jensen, Kathrine Mariegaard og Betina Devantier fik hver en buket som tak for indsatsen for hhv. Mix Spring II og Jumping Fitness ®. Frank Jensen fortsætter med Mix Spring I og Seniorspring, mens Kathrine og Betina takkede af for denne gang.

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører skal have mange roser for den kæmpe indsats, de yder hver uge.

I august valgte Thomas Schou at udtræde af gymnastikudvalget, heldigvis ville Sofie Bülow gerne overtage hans plads, og Sofie blev budt velkommen i udvalget d. 1. september 2020.

Sæsonen 2020/2021 gik i gang i uge 36, først i september måned. Vi startede op med 14 hold, der alle har trænet frem til december. Vi havde et nyt tiltag: babymotorik som desværre ikke blev til noget. Heldigvis har både Yoga og Crossdance™ træning 2 gange om ugen i denne sæson.

Udvalget efterspurgte medlemmer der ville hjælpe med forskellige opgaver i løbet af året. Det gjorde vi på en seddel som alle gymnaster fik udleveret i begyndelsen af sæsonen. Vi er glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået, og vi har allerede gjort brug af en del af dem. Stor tak til de medlemmer der har valgt at bruge et par timer i gymnastikkens tjeneste! Det er aldrig for sent at melde sig til, så sig endelig frem til din instruktør hvis du har lyst til at hjælpe.

Fredag d. 23/10 annoncerede statsministeren nye restriktioner, som også ramte IF62 gymnastik. Forsamlingsforbuddet blev blandt andet sænket til 10 personer fra mandag d. 26/10 og minimum fire uger frem.

Et stort lyspunkt var dog, at børn og unge var fritaget for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år blev forsamlingsforbuddet fastholdt på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer, som er ældre end 21.

Efter denne udmeldingen omkring nye Corona-restriktioner skete der følgende i gymnastikken ……..

  • Børnehold: Alle vores børnehold har under 50 deltagere, og kan derfor fortsætte deres træning
  • Voksenhold: Yoga onsdag, Zumba, Crossdance torsdag og seniorspring kunne fortsætte uden ændringer. Yoga mandag, Mix Motion og Crossdance onsdag blev delt op i 2

Alle skulle bære mundbind i hallen fra d. 29/10 til og fra træning, og vi skulle fortsat klæde om hjemmefra, som vi havde gjort hele sæsonen.

D. 7. december blev vi endnu engang ramt at COVID-19 situationen og forsamlingsforbud, og vi måtte igen lukke ned for al træning. Først til d. 17. januar med forlængelse til d. 7. februar og igen til d. 28. februar.

Medlemstilskud for 2019 fra Slagelse Kommune blev på 44.310 kr.

Gymnastikkens økonomi balancerer fint i 2020 med et lille overskud. Vi har brugt en del penge på sprit og rengøringsartikler i forbindelse med COVID-19 og en del af vores instruktører og hjælpeinstruktører har også været på kursus.

Stor tak til hovedkasserer Lone Rasmussen for hjælp og støtte gennem året samt for udfærdigelse af regnskaber m.m.

Kalendersalg og juleafslutning

Julekalendere skulle vi også sælge i 2020 Vi valgte at dele kalendere ud på holdene således at hver gymnast kunne sælge 4 kalendere. Vi nåede det lige inden nedlukningen, og det gik fint med et så overskueligt antal, og gymnasterne fik solgt mange kalendere. Vi havde også kalendere med i Dalmose Dagli´ Brugs. Vi har i alt solgt næsten 600 kalendere. Vi kender ikke overskuddet endnu, men vil alligevel sige Tak til alle der hjalp med at sælge og til dem der købte.

Overskuddet i 2019 blev på godt 12.000 kr, i 2020 kommer vi ud med et underskud på små 12.000 kr. Underskuddet skyldes ene og alene restriktionerne i forbindelse med COVID-19; primært aflyste arrangementer og tilbagebetaling af kontingenter.

Juleafslutning på holdene blev der desværre ikke noget af, da vi lukkede ned d. 7/12. Dorthe, vores instruktør på Mix Motion, valgte at køre rundt med en lille slikpose og ønsket om en glædelig jul til alle hendes gymnaster. Det blev der sat stor pris på!

Aktiviteter i 2020 vi desværre måtte aflyse

  • Gymnastikopvisning
  • Fodsporets fødselsdag
  • Dalmose danser for Røde Kors Julehjælpen
  • November Bazar

Vi glæder os til vi igen kan ses og være sammen!

Lidt om 2021

På vores virtuelle udvalgsmøde d. 13. januar besluttede vi at tilbagebetale ½ af kontingentet for sæsonen 2020/2021. Ud af 143 medlemmer valgte kun godt 30 at få tilbagebetalt deres kontingent. Vi vil gerne sige STOR TAK til dem der valgte ikke at få deres kontingent retur, og på den måde støtte gymnastikken i en svær tid – TAK!!

Vi valgt også at aflyse gymnastikopvisning den 27. marts 2021. Selvom forsamlingsforbuddet skulle blive ophævet har holdene ikke tid til at øve sig nok til en opvisning …. Vi skrev sådan på vores hjemmeside d. 15. januar:

Det er med tungt hjerte, at vi igen i år må aflyse vores gymnastikopvisning d. 28. marts 2021.

2 år i træk med aflyste opvisninger er næste ikke til at bære, men det er nødvendigt ift. den nuværende COVID-19 situation.

Til dig der er tilmeldt et gymnastik- eller springhold, og har betalt for sæsonen 2020/2021:

  • Du vil modtage en mail inden længe med oplysninger om, at vi tilbagebetaler en del af dit kontingent. Modtager du ikke besked inden d. 18/1 – send en mail til gymmnastik@if62.dk med oplysninger om hold og fulde navn på deltageren
  • Hvis COVID-19 restriktionerne ophæves inden uge 14, så vi igen kan træne i hallen, starter vi op. Du træner i det tilfælde gratis ind til og med uge 14, men vi holder fast i, at opvisningen d. 28. marts er aflyst

Hvis det bliver muligt, starter vi sommertræning op for udvalgte hold i uge 15 – følg med på Facebook og her på siden.

Pas godt på hinanden

Mange gymnastikhilsner fra os

Vi håber selvfølgelig, at vi kan komme i gang med gymnastikken igen inden uge 14 eller fra uge 15, men det ser ikke alt for lyst ud lige nu. Vi melder ud så snart vi ved noget på vores hjemmeside samt på Facebook.

Vi savner vores gymnaster, vores fællesskab og vores træning!!

Gymnastikken arbejder for, at hele IF62 fortsat er en attraktiv forening – den forening du vælger når du skal dyrke idræt. Ligegyldigt om du er barn, voksen eller senior eller om du er til holdsport eller individuel udøver.

Vi glæder os meget over alle de tanker og ideer vi modtager både fra medlemmer og instruktører, og ser frem til at udvikle IF62 til fremtidens ønsker og krav.

Det var året der gik for gymnastikken – der skal lyde en stor tak til instruktører, hjælpeinstruktører, gymnaster, dansere, forældre og frivillige for jeres indsats ……. Uden jer gik det ikke. Tak!

Fritze Flink

Formand for gymnastikken