Referater

Årsberetning for året 2022.

Vi startede året med årsmøde i udvalget d. 23.02.2022 kl. 19.00 jf vores vedtægter. Informationsmødet foregik I Dalmosehallen.

De to repræsentanter fra Floorball samt 3 medlemmer fra Gymnastikken genopstillede ikke. Der var ikke nogen til at overtage pladserne for de 2 repræsentanter fra Floorball.

Herefter så gymnastik- og floorballudvalget således ud: Formand: Fritze Flink, Kontaktperson til kasserer: Johny Bruun (udenfor udvalg), Medlemmer: Frank Jensen, Mette Henriksen og Sofie Bülow.

Der var ingen indkomne emner, men vi fik en snak om økonomi; Gymnastikken kom ud med et overskud på kr. 65.534,36 og floorball et overskud på kr. 699,70.

Lisette (floorball repræsentant) orienterede om to mulige trænere, der kunne være interesseret i at overtage trænerposten. Den ene fra Skælskør, som muligvis ikke ville få børneafdeling i sæsonen 22/23 pga. det lave antal i sæsonen 21/22. Denne træner kunne muligvis også have en håndfuld spillere med. Det viste sig desværre, at ingen af de to kandidater kunne overtage træningen ved sæsonstart. Floorball har derfor i sæsonen 2022-2023 spillet ”Motions-floorball” uden træner og med Fritze som kontaktperson.

Vi kunne endelig (efter 2 års pause) afholde gymnastikopvisning d. 2. april kl. 14. Vi havde vores egne 7 hold på gulvet samt et gæstehold; STIF Junior Hold. Vi sagde farvel og tak for indsatsen til instruktør Carina på forældre/barn holdet, til Jeanne efter 17 år som instruktør på Puslinge-holdet og til de 4 hjælpeinstruktører Sara, Emilie, Nicolai og Jannich.

Det blev en rigtig dejlig dag der sluttede med spisning for ca. 60 personer på 1. sal i hallen

Vores årlige gymnastikafslutningsfest blev holdt i Slagelse d. 22. april. Her kunne vi heldigvis alle samles og takke af for sæsonen 2021-2022, sige tak for indsatsen med en fin Lyngbyvase til udvalgsmedlemmerne Merete, Helle, Lisette og Mette og ønske hinanden en god sommer.

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører skal have mange roser for den kæmpe indsats, de yder hver uge.

Sommersæsonen startede i uge 15 med både Spring II, STRONG ®, Jumping Fitness ® og Yoga. Alle hold fortsatte til uge 26 hvor de sagde god sommer og på gensyn i uge 35. Spring II sluttede som altid sæsonen med en tur til Sommerland Sjælland d. 26. juni.

Instruktører søges

Vi søgte efter trænere til Floorball og instruktører til Puslinge samt Forældre/barn holdet med opslag på Facebook, i Brugsen samt på vores hjemmeside.

Vi fandt desværre ingen floorballtrænere og Floorball har derfor i sæsonen 2022-2023 spillet ”Motions-floorball” uden træner.

Anita (vores familie Yoga-instruktør) bød ind på fores forældre/barn hold og Christina som tidligere havde trænet Puslinge i Fuglebjerg sagde ja til at være instruktør på vores puslingehold.

Sæsonen 2022/2023

Sæsonen gik i gang i uge 35, sidst i august måned. Vi startede op med 13 hold.

Vi lagde en lille velkomstvideo på vores facebookside hvor Sofie (træner på Crossdance ™) byder velkommen til sæsonen, alle vores instruktører er med og Frank og Martin står på hænder – videoen var en succes, og blev delt og set i alt 588 gange.

Vi startede også sæsonen ud med at deltage i ”Hele Danmarks Gymnastikuge” i uge 36. desuden deltog hele IF62 i Åben Hal dag i Dalmosehallen d. 27. august. Her kunne deltagende afprøve Crossdance ™, Yoga for voksne og Spring samt Badminton, Håndbold og Børneløb på 1 mile. Alle deltagere havde nogle gode timer i og omkring hallen.

Kort efter sæsonstart i september 2022 efterspurgte vi medlemmer der ville hjælpe med forskellige opgaver i løbet af året. Det gjorde vi på en seddel som alle gymnaster fik udleveret i begyndelsen af sæsonen. Vi er glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået. Stor tak til de medlemmer der har valgt at bruge et par timer i gymnastikkens tjeneste! Det er aldrig for sent at melde sig til, så sig endelig frem til din instruktør hvis du har lyst til at hjælpe.

Dronningen på besøg

Vores faner og de to fanebærere Sara og Frank var med da hendes Majestæt Dronningen besøgte Slagelse kommune d. 29. august. Det blev en festlig dag, og vores opslag med billeder af fanerne og Dronningen blev set og liket af mange.

IF62 60 års jubilæum d. 11. september

Hele IF62 havde 60 års jubilæum i 2022. Det blev fejret d. 11. september med taler, udnævnelse af 2 æresmedlemmer, kaffe og en flot lagkage i IF62s farver.

Gymnastikkens Mette Henriksen blev en af de to nye æresmedlemmer. Vi siger stort tillykke til Mette og tak for alle de år og timer hun har lagt i det frivillige arbejde i IF62.

Fodsporets Fødselsdag d. 8. oktober

Igen var vi heldige med vejret og vi fik nogle gode timer på Sporet b.la. med konkurrence i hulahopring. Vi fik en vinder i hver kategori, børn, ung og voksen. Stort tillykke til hhv. Asta, Ida og Charlotte der alle scorede max omgange med hulahopringen på 1 minut.

Ren natur d. 17. september

Hele IF62 var heldige at få tildelt en rute i Bisserup. Vi var 9 voksne og 3 børn der samlede skrald i et par timer i mildt og solrigt vejr. Walk & Run havde sørger for kaffe og kage, og lige som vi pakkede sammen og sagde tak for i dag kom der en ordentlig byge forbi – heldigt for os, at vi var færdige, både med at samle skrald og drikke kaffe J

Aflysninger

Vi måtte desværre aflyse træningen et par gange i 2022. Første gang var pga. folketingsvalget d. 1. november, hvor valghandlingen foregik i gymnastiksalen. Anden gang var det floorball der ikke kunne spille på halvgulvet d. 22. og 29. november pga. opsætning af ”nyt lys” der gerne skulle spare Dalmose Idræts- og Kulturcenter en god del på el-regningen.

Økonomi

Medlemstilskud for 2021 fra Slagelse Kommune blev på 32.550,00 kr. til gymnastikken og 7.875,00 kr. til Floorball.

Begge økonomier balancerer fint i 2022; Floorball med et overskud på 9.481,02 kr. specielt efter salg af materialer, og gymnastikken med et underskud på 39.886,52 kr. Gymnastikken har brugt en del penge på nye redskabet; godt 55.000 kr., og en del af vores instruktører og hjælpeinstruktører har også været på kursus for godt 7.100 kr.

Stor tak til hovedkasserer Lone Rasmussen for hjælp og støtte gennem året samt for udfærdigelse af regnskaber m.m.

Medlemstal og tilskud fra Slagelse kommune gennem årene

 • 300 medlemmer i 2019. Tilskud 23.245,00 kr.
 • 271 medlemmer i 2020. Tilskud 44.310 kr.
 • 225 medlemmer i 2021. Tilskud 32.550,00 kr. (gymnastik)
 • 31 medlemmer i 2021. Tilskud 7.875,00 kr. (floorball)

Vi er meget glade for at vores medlemmer har holdt fast i floorball og gymnastik trods udfordringer med trænermangel og COVID-19.

Det kræver også, at vi har engagerede og dygtige instruktører – og det har vi!

I næste sæson, som starter i august 2023 mangler vi trænere til vores floorball og puslingehold. Vi glæder os til at byde mindst 2 nye instruktører velkommen. Vi ved endnu ikke hvem du er, så skulle du have lyst til at træne et hold i næste sæson er du meget velkommen.

Kalendersalg og juleafslutning

Julekalendere skulle vi også sælge i 2022 Vi valgte at dele kalendere ud på holdene således at hver gymnast kunne sælge 4 kalendere. Det gik fint for de fleste med et så overskueligt antal, og gymnasterne fik solgt mange kalendere. Vi havde også kalendere med i Dalmose Dagli´ Brugs. Vi har i alt solgt godt 600 kalendere. Vi kender ikke overskuddet endnu, men vil alligevel sige Tak til alle der hjalp med at sælge og til dem der købte.

Juleafslutning på holdene blev afholdt med slikposer, kaffe og kage eller æbleskiver og gløgg i Cafe Time Out.

Ny træner på Puslinge

Christina, som blev vores nye træner på Puslingeholdet i august, sagde farvel til holdet i slutningen af december sammen med sine 2 hjælpeinstruktører. Vi var så heldige at den tidligere træner på forældre/barn-holdet; Carina gerne ville overtage holdet og træne dem resten af sæsonen sammen med hjælpeinstruktør Emilie.

Aktiviteter i 2022 vi deltog i

 • Hele Danmarks Gymnastikuge 36
 • Åben Hal dag i Dalmosehallen d. 27. august
 • Hendes Majestæt Dronningens besøg i Slagelse d. 29. august
 • IF62 60 års jubilæum d. 11. september
 • Ren natur på ruten i Bisserup d. 17. september
 • Fodsporets fødselsdag d. 8. oktober
 • Sørbymarked

Lidt om 2023

Vi startede året med træning allerede d. 2. januar og d. 8. januar havde vores yoga-instruktør Anette planlagt et Nytårsyoga-event med fokus på egenomsorg via blid yoga, krydret med vejrtrækningsteknikker og meditation. 11 deltagere fik en god yoga-start på 2023, og sluttede med sandwich i Cafe Time Out.

Jeppe Dahlenborg Jensen har været på fanebærerkursus, og indstilles på IF62 generalforsamling til fanebærer for IF62, sammen med vores mangeårige fanebærer Frank Jensen.

HUSK: I næste sæson, som starter i august 2023 mangler vi trænere til vores floorball og puslingehold. Vi glæder os til at byde mindst 2 nye instruktører velkommen. Vi ved endnu ikke hvem du er, så skulle du have lyst til at træne et hold i næste sæson er du meget velkommen.

IF62

Gymnastikken arbejder for, at hele IF62 fortsat er en attraktiv forening – den forening du vælger når du skal dyrke idræt. Ligegyldigt om du er barn, voksen eller senior eller om du er til holdsport eller individuel udøver.

Vi glæder os meget over alle de tanker og ideer vi modtager både fra medlemmer og instruktører, og ser frem til at udvikle IF62 til fremtidens ønsker og krav.

Det var året der gik for gymnastikken – der skal lyde en stor tak til instruktører, hjælpeinstruktører, gymnaster, dansere, forældre og frivillige for jeres indsats ……. Uden jer gik det ikke. Tak!

Fritze Flink, Formand for gymnastik og floorball i IF62